Ledig kirkemusiker-stilling


Vår nåværende organist skal på videre studier fra høsten av, så Voie menighet søker derfor etter kirkemusiker i 60% stilling fra august 2023.

Les mer
 

Ledig kirkemusiker-stilling


Vår nåværende organist skal på videre studier fra høsten av, så Voie menighet søker derfor etter kirkemusiker i 60% stilling fra august 2023.

Les mer

Liste til høstens menighetsrådsvalg


Valgstyret i Voie menighet har godkjent nominasjonskomitéens listeforslag ved valg av nytt menighetsråd 11. september. Listen finner du i denne artikkelen. 

Les mer
 

Liste til høstens menighetsrådsvalg


Valgstyret i Voie menighet har godkjent nominasjonskomitéens listeforslag ved valg av nytt menighetsråd 11. september. Listen finner du i denne artikkelen. 

Les mer

Givertjenesten - Vi vil noe mer


Vil du bli med i menighetens givertjeneste? Støtt et viktig arbeid for barn, unge og voksne i ditt nærmiljø!

Les mer
 

Givertjenesten - Vi vil noe mer


Vil du bli med i menighetens givertjeneste? Støtt et viktig arbeid for barn, unge og voksne i ditt nærmiljø!

Les mer

Konfirmant i Voie menighet 2023/24

Alle født i 2009 er hjertelig velkommen som konfirmant i Voie menighet skoleåret 2023/24. Påmeldingsskjema og mer info finner du her. 

Les mer

Ledig stilling som ungdomsarbeider

Voie menighet har nå ledig ungdomsarbeider-stilling i 50 %. Er du klar for en spennende jobb i et pulserende og stort ungdomsmiljø, eller k...

Les mer

Stort behov for fosterhjem

Voie menighet har ambassadøravtale med Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten, Region Sør). Som menighet skal vi bidra til å synliggjøre...

Les mer

Kom Inn - gratis onsdagstilbud for 5. - 7. klasse

Onsdager etter skoletid er alle som går i 5. - 7. klasse velkommen til kirka! Sjøstrand-elever hentes med vår egen minibuss.

Les mer
Velg kalender