Kontaktinformasjon


Voie Kirke

Adresse: Steindalen 131, 4624 Kristiansand S - se kart
Postadresse: Voie menighet, Pb 5571 Voiebyen, 4677 Kristiansand
Telefon: 90 06 30 25 -  Dersom ingen er til stede, ring Kirkens Servicetorg 38 19 68 00
Epost: voie.menighet@kristiansand.kommune.no

Kontonr: 3000 07 70058

Ungdomsarbeider

Erlend Abusdal

41079433

Send epost

Diakon/trosopplærer

Maria Jakobsen

90126587

Send epost

Kirketjener

Kay Johnsen

95243824

Send epost

Daglig Leder

Leif Kåre Mangen

90063025

Send epost

Organist

Earling Nikolaisen

99268837

Send epost

Prest

Gunnar Trægde Pedersen

99153244

Send epost

Trosopplærer

Synnøve Kvervavik Vatne

97762139

Send epost