Gravferd


Begravelsen er den siste handlinger som fellesskapet gjør for et menneske. Gravferden er en viktig hendelse i familien og vennekretsen der tek vi farvel med den som er død. Vi takkar for livet som har vert og overlater den døde i Gud sine hender.

 

Døden er en sikker utgang på dette livet. Det å oppleve å miste en man er glad i er noe av det mest krevende vi mennesker kan oppleve. Når en som står oss nær dør, blir gjerne livet fylt av sorg. Det finnes ingen fasitsvar for hvordan sorg oppleves eller skal bearbeides. Mange vil nok føle seg både ensomme og hjelpeløse etter et dødsfall, og det vil kunne virke fjernt å skulle tenke på formaliteter og praktiske gjøremål som et dødsfall fører med seg. For andre vil det å ta del i det praktiske arbeidet kunne ha en positiv effekt, og erfaring har vist at dette også kan være med å bidra til at sorgen bearbeides.

Våre ansatte vil gi den hjelp og støtte de kan, og svare på spørsmål som måtte dukke opp. Både prest Gunnar Trægde Pedersen og diakon Rannveig J Lyngrot er tilgjengelig for de som ønsker å snakke med noen(Link til kontaktopplysninger).


Tiden før gravferden

De fleste velger å kontakte et begravelsesbyrå umiddelbart etter et dødsfall, slik at de tar seg av det administrative og praktiske knyttet til gravferdsforberedelser. Vær oppmerksom på at det er frivillig om man vil bruke et byrå til dette, det går også an å ordne med gravferd, pynting osv helt eller delvis på egen hånd.

Byråene i byen finner du her.

Begravelsesbyrået (eller pårørende som selv ordner gravferden) tar kontakt med kirkens servicetorg (38196800) og avklarer tidspunktet for gravferden. Fristen for gravlegging og kremasjon er 10 virkedager.

Presten som forretter under begravelsen vil deretter ta kontakt med pårørende i løpet av kort tid. Det er vanlig at presten møter de pårørende i hjemmet eller på prestekontoret for å snakke om det som har skjedd og å forberede minneordet og begravelsen.

Se brosjyren Når en av våre nærmeste dør


Etter gravferden

Etterlatte som har mistet barn eller ektefelle/samboer vil få en henvendelse fra diakonen noen uker etter gravferden, med tilbud om en samtale om tanker og opplevelser etter dødsfallet. For noen kan det være godt å snakke med en nøytral person i denne fasen. Andre som ikke får denne henvendelsen kan selv ta kontakt hvis de har behov for en samtale. Det blir også gitt tilbud om sorggrupper. Dersom du ønsker å delta i en sorggruppe eller samtalegruppe kan du henvende deg til vår diakon.