Dåpen


Det skjer et under i kirken

større enn verden vet.

Barnet får del i Guds rike,

svøpt i hans kjærlighet.

(Fra ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, Salmer1997, nr. 93)


Når du skal ha dåp i Voie kirke

I Voie kirke døpes rundt 60 mennesker hvert år. De fleste av dem er spedbarn, men også større barn, ungdommer og voksne blir døpt. Dåp foregår som regel under søndagens gudstjeneste. Dersom noen av ulike grunner ønsker å døpes mer i det stille, kan vi også legge til rette for det.            


Ønsker du dåp for barnet ditt?

Registrer dåpen her, eller ta kontakt med Kirkens servicetorg i Kristiansand på tlf. 38 19 68 00. De har åpningstid mandag- fredag kl. 09:00 – 15:00 og vet når det er dåp i Voie kirke. De trenger følgende opplysninger:


  • Fullt navn og personnummer på  barnet
  • Mors / fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
  • Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.


Når tidspunkt er bestemt og opplysningene registrert, vil presten ta kontakt en ukes tid før dåpen for å avtale en dåpssamtale. Ønsker du kontakt med prest før den tid, finner du kontaktinfo her: http://www.voie.menighet.no/Om oss


 Ønsker du dåp selv, eller for et større barn?

Da kan det være greit å ta kontakt med prest først, for å finne en egnet gudstjeneste eller tidspunkt.