Frivillige medarbeidere


Frivillig i Voie menighet? Vi trenger flere medarbeidere og vil gjerne ha med deg på laget.

 

Voie menighet har en fantastisk og mangfoldig gruppe frivillige medarbeidere som er engasjert i ulike deler av menighetens virksomhet. Det kan f.eks. være innen barne- eller ungdomsarbeid, diakoni, kakebaking, renhold, kirkekaffen, små og store praktiske oppgaver, medhjelpere på gudstjenesten og mye,mye mer.

Her på nettsida vår ser du noe av det kirka driver med, og det sier seg selv at uten frivillig innsats hadde mye stoppet opp. Vi er avhengig av - og utrolig takknemlig for - alt arbeidet som legges ned av frivillige.

Vi har imidlertid alltid behov for flere medarbeidere på ulike områder!
Ønsker du å bli med i dette arbeidet ta kontakt med menighetskontoret på e-post: voie.kristiansand@kirken.no eller telefon 900 63 025.
Vi er på kontoret fra 08:30-15:30 mandag-fredag.

Tilbake