Barnekoret Voikiba


Bli med i Voie kirkes barnekor, Voikiba! Koret er for jenter og gutter fra 5 år og til og med 7. klasse.

 

Voikiba øver tirsdager i Voie kirke fra kl. 17:30-18:30. Under hver øvelse har vi en liten pause med lek og noe å bite i.

Supertirsdag
Cirka en gang i måneden er det Supertirsdag for både korfamiliene og alle andre familier som ønsker å komme. Programmet ser sånn ut: 

Kl 16:30 - 17:30: Middagsservering m/kaffe
Kl 17:30 - 18:00: Samling i kirkerommet. Barnekoret  minikonsert.

3i1-gudstjenester 
Koret deltar på en del gudstjenester i kirka, blant annet 3i1-gudstjenestene. Disse er tilpasset både barn, ungdom og voksne. Etter 3i1-gudstjenestene har vi alltid et felles måltid, f.eks. pølser eller pizza.

Medlemskontingent
100 kr pr. semester. Betales med vipps til Voie kirke #116994, Voikiba. Merk med navn.

Foreldregruppe
Som forelder/foresatt har du, om du vil, mulighet til å bli med i korets foreldregruppe. Da bidrar man med ulike oppgaver tilknyttet koret og øvelsene. Det er en fin måte og være engasjert på og en god måte å bli kjent med andre foreldre på.

Facebookgruppe
Bli med i vår egen Facebook-gruppe for foreldrene: «Voie Soul Children – Foreldre»

Hvordan bli med?
Dersom ditt barn har lyst til å bli med i koret eller ønsker å se hvordan vi har det, er det bare å komme på en øvelse. Du kan også ta kontakt med menighetskontoret i forkant, tlf. 906 66 438

Korets dirigent: Malene Hodnemyr Kristiansen. Pianist: Sindre Hølmebakk

 

 

Tilbake