Liste til høstens menighetsrådsvalg


Valgstyret i Voie menighet har godkjent nominasjonskomitéens listeforslag ved valg av nytt menighetsråd 11. september. Listen finner du i denne artikkelen. 

 

Nominasjonskomiteens liste til menighetsrådsvalget 11. september 2023: 

1. Nina Richardsen (f. 1996)
2. Tor Gunnar Engestøl (f. 1991)
3. Eva Kristina Lauvnes (f. 1970)
4. Morten Richardsen (f. 1990)
5. Oddbjørg Eftestad Sørensen (f. 1974)
6. Liv Jorunn Andersen (f. 1961)
7. Birgitte Engestøl (f. 1969)
8. Einar Rike (f. 1965)
9. Berit Cathrine Torsdatter Nygård (f. 1980)
10. Geir Inge Tufteland (f. 1966)
11. Eirik Heier Pedersen (f. 2001)

Tilbake