Stort behov for fosterhjem


Voie menighet har ambassadøravtale med Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten, Region Sør). Som menighet skal vi bidra til å synliggjøre behovet for fosterhjem på Agder.

 

Tilbake