Misjonsprosjekt i Romania


Ungdomsarbeidet i Voie menighet støtter Misjon Uten Grenser i Romania. 

 

Om prosjektet:
Omtrent 70 km sør for byen Sibiu i Romania finnes det lille lokalsamfunnet Valea lui Stan. Forholdene her er svært enkle og fattigdommen eksisterer både i det synlige og usynlige. Mange barn bor uten foreldrene sine, de gifter seg tidlig i tenårene og fullfører ikke skolen.

Misjon Uten Grenser er tilstede i området med lokale medarbeidere og har i overkant av 100 fadderbarn og andre viktige prosjekter i Valea lui Stan. Men visjonene for fremtiden er enda større! Blant annet er det et ønske om å starte et "etter skoletid"-program som kan hjelpe og motivere barna til å fullføre skolen, samtidig som de får et godt og trygt sted å oppholde seg og få lunsj.

Hva gjør Voie menighet?
Fredag 30. september til lørdag 8. oktober arrangerer vi misjonstur til Romania for ungdommer og ledere i menigheten. 25 ungdommer er påmeldt og skal reise sammen med ungdomsarbeider Erlend Abusdal og diakon Maria Jakobsen. Ansatte i Misjon Uten Grenser blir også med og vil gi oss et unikt innblikk i hverdagen til mennesker som lever under helt andre forhold enn det vi er vant til. Med andre ord en tur som vil gi inntrykk og minner for livet! 

Hvordan skal vi bidra?
Når vi besøker Valea lui Stan skal vi få bli kjent med dem som bor der og bidra rent praktisk. Vi skal blant annet være med å pusse opp/gjøre i stand lokalet som skal brukes i "Etter skoletid"-prosjektet for barn. 
Det er også mye forsøpling i området, særlig av elven som renner gjennom landsbyen. Det å plukke søppel og rense elva vil være en sterk og konkret måte å vise nestekjærlighet og omsorg på til dem vi besøker.

Hvordan kan du støtte?
For å kunne bidra til oppussing/gjøre i stand "Etter skoletid"-lokalet, trenger vi midler til kjøp av praktiske ting når vi kommer ned, som f.eks. maling og inventar. Du kan bidra ved å gi en gave via Vipps til Voie kirke: 116 994 (merk: Misjonsløp). TUSEN TAKK FOR AT DU ER MED OG GJØR EN FORSKJELL!

For mer informasjon om Misjon Uten Grenser: Se her

Tilbake