Misjonsprosjekt i Romania


Ungdomsarbeidet i Voie menighet støtter Misjon Uten Grenser i Romania. 

 

Om prosjektet:
Omtrent 70 km sør for byen Sibiu i Romania finnes det lille lokalsamfunnet Valea lui Stan. Forholdene her er svært enkle og fattigdommen eksisterer både i det synlige og usynlige. Mange barn bor uten foreldrene sine, de gifter seg tidlig i tenårene og fullfører ikke skolen.

Misjon Uten Grenser er tilstede i området med lokale medarbeidere og har i overkant av 100 fadderbarn og andre viktige prosjekter i Valea lui Stan. Men visjonene for fremtiden er enda større! Blant annet er det et ønske om å starte et "etter skoletid"-program som kan hjelpe og motivere barna til å fullføre skolen, samtidig som de får et godt og trygt sted å oppholde seg og få lunsj.

Hva gjør Voie menighet?
Fredag 30. september til lørdag 8. oktober 2022 arrangerte vi misjonstur til Romania for ungdommer i menigheten. 25 ungdommer reiste sammen med ungdomsarbeider Erlend Abusdal og diakon Maria Jakobsen. Ansatte i Misjon Uten Grenser var også med og gav oss et unikt innblikk i hverdagen til mennesker som lever under helt andre forhold enn det vi er vant til. 

Hvordan bidro vi?
Da vi besøkte Valea lui Stan var vi med på å pusse opp/gjøre i stand lokalet som skal brukes i "Etter skoletid"-prosjektet for barn (Penger hadde vi samlet inn på forhånd hjemme i Voie, blant annet via kakesalg og sponsorløp). Vi var også på husbesøk og ble kjent med flere av familiene i landsbyen.
Det er mye forsøpling i området, særlig av elven som renner gjennom landsbyen, og vi var med på og rense elva for søppel. I tillegg arrangerte vi samlinger for lokalbefolkningen, blant annet en egen samling for kvinnene.

For mer informasjon om Misjon Uten Grenser: Se her

Tilbake