KOM INN - etter skoletid-tilbud for 5. - 7. klassinger


Onsdager etter skoletid er alle på mellomtrinnet velkommen til ulike aktiviteter og felles måltid i kirka.
NB! Tilbudet har ikke blitt gjennomført dette vårsemesteret. 

 

Når barna kommer, blir de møtt av trygge voksne som først registrerer dem med navn og telefonnummer slik at vi kan kontakte foreldre ved behov. Deretter får de kose seg med litt frukt, og noen går så raskt i gang med lekselesing i et eget rom vi har satt i stand til akkurat det.

Det er ca. seks voksne til stede som aktivt deltar sammen med barna i brettspill, badminton, shuffleboard, bordtennis, kurong, kanonball og håndarbeid, eksempelvis perling og strikking.

Vi tilstreber at alle barna har noen å være sammen med, og ikke minst prøver vi å fortelle barna at når de er i kirka har de mulighet til å gjøre andre aktiviteter enn å bruke mobilen.

Felles måltid

Når klokken er 15.00 serveres det mat, ofte varmmat. Vi legger vekt på at bordet er vakkert dekket fordi vi ønsker at barna skal oppleve at de er ventet og blir satt pris på.

Barna på «Kom Inn» kommer fra Voiebyen, Sjøstrand og Oasen skoler. Vi ser en stor verdi i at barna blir kjent på tvers før de senere settes sammen i nye klasser på ungdomsskolen.

KOM INN avsluttes kl 16.00. Kirkas minibuss, som henter Sjøstrand-elever på skolen etter endt skoledag, kjører nå hjem de som har behov for skyss. Hjemkjøring skjer fra ca. kl. 15.30.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med oss, ring/send SMS til diakon og trosopplærer Lise Grundetjern: tlf. 464 22 712. Du kan også skrive e-post:  voie.kristiansand@kirken.no

Tilbake