Stolt ambassadør for Bufetat og fosterhjemsrekrutteringen


Voie menighet har underskrevet ambassadøravtale med Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten, Region Sør). Som menighet skal vi bidra til å synliggjøre behovet for fosterhjem på Agder.

 

Det var tidligere barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, som tok initiativ til å invitere alle tros- og livssynssamfunn til å bli med på en nasjonal dugnad for å rekruttere nye fosterhjem. Behovet er stort, og bare i Agder trenger over 100 barn et fosterhjem. Voie menighet vil synliggjøre Bufetat Sør på Facebook, på hjemmesiden, gjennom kunngjøringer osv. Som menighet har vi et stort engasjement for barn og unge.
Det faller oss derfor helt naturlig å være med på denne dugnaden.

Er du nysgjerrig på det å være fosterhjem?
Gå inn på www.fosterhjem.no eller ring direkte til Bufetat Region Sør,
tlf. 466 17 900.
Du kan også ta kontakt med diakon/daglig leder i Voie menighet, tlf 38 19 68 20.

DEN POPULÆRE LUA - «STRIKKET AV EN SOM SER DEG»

Som et ledd i det å synliggjøre behovet for flere fosterhjem, har menigheten satt i gang et strikkeprosjekt i regi av Strikkekaféen. Vi har designet ei lue i Bufetat sin lilla farge og fått et eget merke som sys på lua – «strikket av en som ser deg».

Prosjektet er betalt av Bufetat, mens damene på Strikkekaféen gjør jobben. Luene deles ut til barna på etter skoletid-tilbudet vårt "Kom Inn", og barna blir fortalt hvorfor vi deler ut luer. De får lue etter å ha vært på "Kom Inn" fem ganger. Sammen med lua får de med seg hjem et skriv til foreldre/foresatte der det informeres om hva lua, og det å bruke den, handler om. På denne måten får luene gode ringvirkninger.

Voksne og barn i menigheten hjelper barn ved å strikke, og ved å gå med ei lue, som påminner voksne om behovet for flere fosterhjem. Luene er blitt veldig populære, og det er både stas og spennende når det er tid for utdeling: Hvem får lua i dag?

Vi tar bilde av barna til bruk på vår hjemmeside og til Bufetat. Ingen navn knyttes til bildene og de brukes kun når foreldre har samtykket.

Tilbake