Oppfølging ved sorg og samlivsbrudd


Å være med i en gruppe bidrar til gjensidig støtte, trøst og oppmuntring. Å gå inn i sorgens landskap sammen med andre, blir gjerne en styrke på veien videre.

 

Diakonene (kirkas omsorgsarbeidere) i Kristiansand domprosti har gjennom mange år tilbudt oppfølging av etterlatte gjennom enesamtaler og sorggrupper. Gruppene fylles opp kontinuerlig og starter så snart en gruppe består av mellom 6-8 personer med noenlunde samme tap og alder. Dette er ikke terapigrupper, men vi kaller det selvhjelpsgrupper, og de ledes av diakonene og ofte sammen med en kompetent frivillig.

Styrke for veien videre
Vår erfaring er at det å være med i en gruppe bidrar til gjensidig støtte, trøst og oppmuntring hos deltakerne. Når vi møter andre som er i noenlunde samme situasjon, er vi ikke lenger like ensomme i sorgen. Å gå inn i sorgens landskap sammen med andre, selv om de er fremmede, blir gjerne en styrke på veien videre. Gruppene møtes fra 8-10 ganger, og deltakerne har gjensidig taushetsplikt. Tilbudet er åpent for alle uavhengig livssyn.

Samtalegrupper ved samlivsbrudd
Det finnes mange ulike sorger i livet. Som kirke ønsker vi ikke bare å være der for deg når du møter døden, men også når samlivet går i stykker. Vi tilbyr derfor samtalegrupper for deg som strever etter å ha gjennomgått samlivsbrudd. Hensikten med en samtalegruppe er at deltakerne skal få mulighet til å bearbeide bruddet og få støtte og hjelp av hverandre til å komme videre i livet. Aktuelle temaer for gruppesamtalene kan være: ensomhet, skyld, skam og bitterhet, barn og samværsrett, økonomi, utroskap, identitet og selvbilde. Gruppen går over 10 ganger i ca. 4 måneder. Deltakerne har gjensidig taushetsplikt. Tilbudet er åpent for alle uavhengig livssyn.

Ønsker du å bli med i en gruppe?
Ta kontakt med diakon Lise Grundetjern i Voie kirke, tlf. 464 22 712 eller koordinator for gruppene, tlf. 450 22 988.

Tilbake