En inkluderende kirke


Å inkludere mennesker med ulike funksjonsnedsettelser ligger i en menighets vesen og oppdrag. Her kan du lese om noe av HEL-arbeidet som gjøres. 

 

Å være en inkluderende menighet er et spørsmål om troskap mot både menighetens vesen og oppdrag.
Likevel viser erfaringen at en inkluderende kirke ikke kommer av seg selv. Det krever bevisst ledelse, bearbeiding av holdninger og konkrete tiltak. I kirka kan inkludering defineres som den endringsprosess som må til for at alle skal ha mulighet til å delta og føle tilhørighet på lik linje.

Veien fra segregering og ekskludering til integrering og inkludering har vært lang og krevende både i samfunn og kirke. Mange er de som på papiret både er integrert og inkludert, men som fortsatt sitter ensomme og relativt isolert tilbake. Derfor utfordres kirken og menighetene til å tenke inkludering og å legge til rette for mennesker på en enda tydeligere måte.

Inkludering - en styrke
At en menighet består av ulike mennesker med ulike erfaringer og utrustning er en ubetinget styrke. I kirken lærer vi at Gud blir synlig i vår svakhet. I møte med mennesker med funksjonshinder får vi som menighet hjelp til å tenke alternativ kommunikasjon og øvelse i å bruke oss selv som hele mennesker når vi nærmer oss den treenige Gud og vår neste.

Selv om det ligger i en menighets vesen og oppdrag å være inkluderende, er det noen ganger viktig å legge til rette for konkrete tiltak for og med mennesker med funksjonsnedsettelse. Slike (viktige) tiltak må imidlertid ikke skygge for å legge til rette for at alle kan delta i menighetens ordinære arbeid med gudstjenester, trosopplæring og diakoni.
 

TILRETTELAGTE TILBUD I KRISTIANSAND
Agder og Telemark bispedømme har vedtatt en strategiplan for inkluderende kirkeliv/HEL-arbeidet. 
Her er en oversikt over de ulike tilbudene som er særskilt tilrettelagt i Kristiansand: 

EN KIRKE FOR ALLE

Søndag 5. mars kl. 11 i Lund kirke
Gudstjeneste med fastelavensfest
Søndag 23. april kl. 11 i Søgne kirke
HEL-gudstjeneste
Torsdag 27. april kl. 17:30-19:00 i Oddernes kirke
Vårfest
Søndag 4. juni kl. 17:00-19:00 i Voie kirke
Forsommerfest med gudstjeneste og basar
Lørdag 2. september kl. 16:00-18:00 i Søm kirke
Hagefest

ALF-KLUBBEN 
Kom og bli på Alf-klubben! Alf-klubben er en fritidsklubb for ungdom fra hele byen. “Alf" står for alle funksjonsnedsettelser, og er du fylt 15 år er du hjertelig velkommen. Klubben møtes første onsdag i måneden i Grim kirke klokka 18.30-20.30. Ledsagere, eller andre du vil ha med deg, er hjertelig velkommen.

På Alf-klubb er det alltid en morsom lek eller aktivitet som alle kan være med på. Vi har også en andakt der vi synger og tenner lys. Fokuset er fellesskap med Jesus og hverandre.  Programmet ser omtrent slik ut:

Kl 18.30: Velkommen med sang og underholdning, lek og moro

Kl 19.15: Servering/kiosk. Vi prater, spiser og koser oss. Kanskje lager vi også noe!

Kl 20.00: Andakt ved kveldens gjest.

Kl 20.30: Takk for i kveld.

Har du spørsmål – kontakt Voie kirke, tlf. 900 63 025, eller diakon i Grim kirke, tlf. 38 19 68 40

Følg også Alf-klubben på Facebook slik at du får oppdatert informasjon: Alf-klubben på FB

CAMP UNIK: Gruvika feriesenter, Nevlunghavn 
Tidspunkt: Midten av juni

Årlig arrangeres Camp Unik for mennesker med funksjonsnedsettelser eller utviklingshemming. Gjennom en helg får deltakerne mulighet til å utfolde seg gjennom forskjellige kulturelle uttrykk. I fellesskap verdsetter vi hverandre for det den enkelte er og kan. Gjennom skapende aktivitet, sang, musikk, drama og forming er målet at deltakerne får gode opplevelser.

Først og fremst er Camp Unik et sted hvor du får oppleve fellesskap og der en ønsker at alle skal få en erfaring med å lykkes. Sound of Happiness, Tore Thomassen og Martin Holt Fredriksen, ansatt i Skjærgårds LIVE er med.

Deltakeravgift inkluderer én ledsager og ligger vanligvis på kr 1.500 inkl. overnatting, måltider og konserter.

Arrangør: Den norske kirke i Agder og Telemark bispedømme og Skjærgårds LIVE

Kontaktpersoner:
Ingeborg Gunnersen, Skjærgårds LIVE, ingeborg@sglive.no
Rune Rasmussen, Agder og Telemark bispedømme, rr687@kirken.no

Tilbake