Babysang og småbarnssang


Hjemme med baby eller små barn? Vi arrangerer hyggelige sangsamlinger med lunsj i kirka.

 

Babysang er for aldersgruppa 0 til 9 måneder i følge med foreldre/foresatte og småbarnssang fra 9 måneder til 2 år. Samlingene er for alle som ønsker å gjøre noe positivt sammen med barnet sitt og bli kjent med andre i samme situasjon. Vi møtes til hyggelig sosialt fellesskap og håper nettopp du melder deg på når vi starter opp igjen i høst!
 

Hva skjer?
Under sangstunden (babysang og småbarnssang har sangstunder parallellt) bruker vi enkle sanger, rim, regler og bevegelser og vi har også små møter med ulike instrumenter. Etter samlingen serveres deilig felles lunsj.
 

Vårens babysang-semester er nå avsluttet, men høstsemesteret starter i midten av september og holder på til midt i november. Vi kommer da til å tilby både babysang og småbarnssang og vil samles åtte torsdager fra kl. 10:30 - 12:00. Mer info kommer.
 

TROSOPPLÆRINGSTILBUD
Babysang er en del av Voie menighets trosopplæringstilbud. Vi ønsker å tilby jevnlige arrangementer for barn fra 0 - 18 år, uansett funksjonsevne. Invitasjoner blir sendt i posten til alle barn i målgruppa som er medlemmer i Den norske kirke. Men alle er hjertelig velkommen til å være med, uavhengig av medlemskap.


Spørsmål?
Kontakt trosopplærer Synnøve Kvervavik Vatne. Tlf. 977 62 139 eller SV923@kirken.no

 

http://voiemenighet.no/Portals/0/Bilder/Barn/Babysang%20h%C3%B8sten%202013tett%20oppi%20hverandre.jpg    http://voiemenighet.no/Portals/0/Bilder/Babysang%20h%C3%B8sten%202013%20gutt%20under%20bl%C3%A5tt%20teppe.jpg    http://voiemenighet.no/Portals/0/Bilder/Barn/Babysang%20h%C3%B8sten%202013%20moro%20p%C3%A5%20gulvet.jpg  

 

Tilbake