Rottehalefest for 5-åringer


Rottehalefesten er en hyggelig ettermiddag for 5-åringer og foreldre. Rottehalemiddag, kirkerottesafari og kirkekino står på programmet. 

 

Rottehalefesten er for alle som fyller fem i løpet av året den arrangeres. Foreldre er også invitert, og både rottehalemiddag, kirkerottesafari og kirkekino er viktige ingredienser i festen.
Tema for samlingen er: «I Guds hjerte er det én Han ikke kan glemme». Vi lærer altså om Guds omsorg for oss mennesker!

5-åringen kan også komme i følge med f.eks. besteforeldre, tante/onkel eller en fadder.

Dato for neste Rottehalefest kommer.

Kirkens trosopplæring «Størst av alt»

I dåpshandlingen leser vi fra Bibelen om «å lære å kjenne» troen. Dette ønsker menigheten å bidra til sammen med de som har ansvar for oppdragelsen for barnet. Derfor har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge fra 0-18 år. Rottehalefest for 5-åringer er en del av Voie kirkes trosopplæringstilbud.

Ta kontakt med oss hvis ditt barn har behov for spesiell tilrettelegging, så vil vi sammen med dere finne en god måte å gjøre dette på.

Invitasjonen sendes til alle barn som fyller 5 år dette året og som er medlem i Den norske kirke og tilhører Voie menighet. Men alle er hjertelig velkommen, uavhengig av dåp eller medlemskap.

Har du venner som ikke har mottatt invitasjon fra oss, er de også hjertelig velkommen til å melde seg på!

Arrangør: Voie kirkes trosoppæringsarbeid, Min kirke - Min tro

 

 

Tilbake