Velkommen til 4-årsfest


Voie menighet har lang tradisjon for å dele ut 4-årsbok. Hver høst inviteres alle fireåringer til en helg med fest i kirka.

 

 

Først inviteres fireåringene til en hyggelig samling i kirken lørdag.

Kirken er pyntet til fest på slottet – Jesus sitt slott – kongen over himmel og jord.

Her tar barna med seg en voksen og får bli med på sang, lek, en lageaktivitet og omvisning i kirkerommet. Vi avslutter samlingen med felles lunsj. 

På søndagen er det 3i1-gudstjeneste kl. 11, med fireåringene som hedersgjester!

Fireåringene får også sin egen 4-årsbok, «Fest på slottet», som en påminnelse om at de er ekte prinser og prinsesser i Guds rike!

Her blir de små invitert til å kle seg ut som ridder, prins eller prinsesse, eller i andre kostymer de har lyst til å ha på festen.

På søndagens gudstjeneste er familie, venner og hele menigheten invitert til fest sammen med 4-åringene! 😊

Trosopplæring
Vi håper at boka fireåringene får kan bli en god hjelp for dere som foresatte i oppgaven med å formidle tro i hjemmet. Invitasjon til fireårssamling blir sendt til alle barn som fyller 4 år dette året, som bor i Voie og er medlem i Den norske kirke. Men ALLE 4-åringer er hjertelig velkommen, uavhengig av dåp eller menighetstilknytning 😊

Dato og invitasjon til høstens 4-årshelg kommer. 

 

 

   

 

 

 

Tilbake