Voie kirkes søndagsskole


Hver søndag skjer det noe for barna i Voie kirke. Søndagsskolen er en viktig del av 3i1-gudstjenestene, mens det under andre gudstjenester alltid er barnekrok med film og ulike tegne/lage-aktiviteter. 

 

Velkommen til søndagsskole under 3i1-gudstjenestene!

1-2 søndager i måneden er det 3i1-gudstjeneste i Voie kirke. 3i1 betyr at vi etter en felles start har et tredelt opplegg tilpasset barn, ungdom og voksne. Vi starter i kirkerommet der vi får oppleve enten dåp eller nattverd, sang og bønn. Deretter samler barna seg rundt skattkista ved alteret og ser hva som gjemmer seg i den, før de så går ned til søndagsskole i underetasjen. 

Søndagsskolen har fem viktige elementer i samlingene sine: Fellesskapet, fortellingen, undringen, oppdraget og velsignelsen. Ut fra dette legger de ulike søndagsskolelederne opp opplegget.

Aldersgruppe

Alle barn fra 4 år og oppover er hjertelig velkommen på søndagsskolen. De som er yngre må gjerne komme, men må da ha følge med en voksen. 

Det er også en BARNEKROK bakerst i kirkerommet. Der finnes tegnesaker, bøker og litt leker – et fint sted å være for de aller yngste under gudstjenesten. Her er også noe for barn i søndagsskolealder de gangene det ikke er eget søndagsskoletilbud. Blant annet gis det mulighet for å se film med bibelhistorier under prekenen.

Medlemsavgift

Det koster ingenting å gå på søndagsskolen, men vi oppfordrer alle til å betale en frivillig medlemsavgift på 50 kroner pr. kalenderår. Det er viktige midler for oss inn i arbeidet, som igjen genererer ekstra penger fra hovedforbundet. Medlemsavgiften kan enkelt betales via menighetens Vipps-tjeneste: Voie Kirke # 116994. Merk: Søndagsskolen og barnets navn

Spørsmål? Kontakt trosopplærer Lise Grundetjern. Tlf: 464 22 712

 

Tilbake