Voie kirkes søndagsskole


Hver søndag skjer det noe for barna i Voie kirke. Søndagsskolen er en viktig del av tilbudet vårt. 

 

Velkommen til søndagsskolen!

Vi starter oppe i kirkerommet sammen med resten av menigheten som er på gudstjeneste. Her får barna oppleve enten dåp eller nattverd, sang og bønn sammen med resten av menigheten.
Etter Søndagsskolesangen får barna samle seg rundt skattekista ved alteret og se hva som gjemmer seg i den, før de så går ned til egen samling i underetasjen. 

Søndagsskolen har fem viktige elementer i samlingene sine: Fellesskapet, Fortellingen, Undringen, Oppdraget og Velsignelsen. Ut fra dette legger de ulike søndagsskolelederne opp opplegget.

Søndagsskolen har samlinger søndager under gudstjenesten, bortsett fra i skoleferiene. Når det er familiegudstjeneste deltar vi i kirkerommet sammen med resten av menigheten.

Aldersgruppe

Alle barn fra 4 år og oppover er hjertelig velkommen på Søndagsskolen. De som er yngre må gjerne komme, men må da ha følge med en voksen. 

Det er en «MINSTEKROK» bakerst i kirkerommet. Her finnes tegnesaker, bøker og litt leker – fint for de aller minste å ha litt å holde på med under gudstjenesten. Her er også noe for de litt større de gangene det er skolefri og ikke eget søndagsskoletilbud. Her er det også mulighet for å se en barnefilm med en av historiene fra Bibelen under prekenen.

Medlemsavgift

Det koster ingenting å gå på Søndagsskolen, men vi oppfordrer alle til å betale en frivillig medlemsavgift på 50 kroner pr. kalenderår. Det er viktige midler for oss inn i arbeidet, som igjen genererer ekstra penger fra hovedforbundet. Den kan enkelt betales via menighetens Vipps-tjeneste.

Spørsmål? Kontakt daglig leder Leif Kåre Mangen
Tlf: 900 63 025

 

Tilbake