Kirkebygget


Informasjon om kirkebygget vårt finner du her:

 

Voie kirke er bygget i tegl, i halvsirkelformet stil, og ble ferdigstilt i 1990. Arkitekt: Arild Lauvland.
Kirkesalen har plass til 300 personer. I tillegg er det plass til 225 personer i sidesalene.


I forbindelse med etablering av ny kirkegård i Voie ble det bygget nytt servicebygg i tilknytning til kirken. Det ble da også bygget tre nye menighetskontorer. Arbeidet ble avsluttet i mai 2012. Byggestart for ny kirkegård var høsten 2012. 
 

Fondvegg: Keramikk av Kari Christensen
Kirkeklokker: 2 klokker fra 1990
Messehagler: Kirkelig kulturverksted
Orgel: Venheim orgelbyggeri 2003, 16 stemmer

 

Alterpartiet

Vedlikeholds- og investeringshistorikk (større arbeider):
Overflatebehandlet tak utvendig 2003: kr. 250 000
Nytt orgel 2003: kr. 1 648 000
Nye kirkestoler i 2009: kr. 650 000
Ventilasjonsanlegg oppgradering. Budsjett 2010: kr. 100 000. Ble utført i 2011 i tilknytning til utbygging.
Ny kontorfløy og lokaliteter i forbindelse med den nye kirkegården: 2011-2012.

For mer informasjon og flere bilder av Voie kirke:
Se her (Agderkulturs nettsider).

Tilbake