VUG - Voie Ungdomsgruppe


Går du på ungdomsskolen eller videregående? Håper vi sees på VUG!

 

VUG er Voie kirkes ungdomsgruppe som holder til i kjelleren i kirka på fredager fra kl. 20:00 til 23:30. Dette er et lavterskeltilbud hvor vi både formidler kristen tro og har aktiviteter, lek/underholdning og et trygt og fint fellesskap! Tilbudet er for 8. klassinger og oppover.

En typisk VUG-kveld ser sånn ut:

Kl. 20:00: Kaféen og spillrommet åpner
Kl. 20:30: Dagens lek/konkurranse
Kl. 21:00: Møte med andakt og sang/musikk
Kl. 22:00: Felles aktivitet/underholdning

Kirkas minibuss kjører hjem de som ønsker det kl. 23.30. Tilbudet gjelder de aller fleste fredager.

Følg VUG på Instagram for mer info og oppdateringer: voieungdom
  
Noe du lurer på eller vil gi oss tilbakemeldinger?
Kontakt ungdomsarbeider Katrine Røsstad. Tlf: 970 35 489

Tilbake