Menighetsrådet


Medlemmene i Voie menighetsråd, perioden 2023-2027:

 

Birgitte Engestøl, leder
Eva Kristine Launes, nestleder
Tor Gunnar Engestøl
Morten Richardsen
Eirik Heier Pedersen
Nina Sagedal
Einar Rike
Geir Inge Tufteland
Gunnar Trægde Pedersen, sogneprest
Leif Kåre Mangen, saksbehandler

Varamedlemmer:
Oddbjørg Eftestad Sørensen
Liv Jorunn Andersen
Berit Cathrine Torsdatter Nygaard
Bjørn Einar Aas

Tilbake