Menighetsrådet


Medlemmene i menighetsrådet, perioden 2019-2023:

 

BIRGITTE ENGESTØL, leder

INGUNN KILEDAL DAHL, nestleder

LISE RAVNEVAND FINNE    

MORTEN RICHARDSEN   

JON HARALD NOMEDAL   

REIDAR J HANSSEN 

EVA LAUNES 

TOR GUNNAR ENGESTØL

GUNNAR TRÆGDE PEDERSEN, sokneprest

LEIF KÅRE MANGEN, saksbehandler

Tilbake