Lys Våken for 6. klassinger


Et spennende døgn for de på 6. trinn! På programmet står samlinger av ulikt slag, knasende gode måltider og overnatting i kirkerommet. 

 

Sent på høsten inntar barna på 6. trinn Voie kirke! De overnatter i kirka, til og med - fra lørdag til søndag!
"Lys Våken" betyr ikke at barna skal være lys våkne hele natta, men at de skal få være med å høre og oppleve det å være lys våken i forhold til Gud, våre medmennesker og seg selv. 
 


 

Døgnet består av samlinger rundt det Bibelen forteller oss, aktiviteter, sang og dans. Fellesskap med hverandre og underholdning av ulikt slag blir det også. En flott gjeng med ungdommer er med som hjelpeledere, sammen med voksne frivillige og ansatte i menigheten. Gud elsker alle og ønsker å være nær midt i livene våre, om vi er små eller store og hvor enn vi bor på denne jord. Dette er det viktig å være lys våken overfor.

Arrangementet avsluttes med en Lys Våken-gudstjeneste sammen med hele menigheten søndag. Her er barna delaktige i mye av det som skjer. Familiene til alle Lys Våken-deltakerne er spesielt velkommen til denne gudstjenesten. 

LYS VÅKEN: 

  • Lære mer om å være lys våken overfor Gud, mine medmennesker og meg selv
  • Bli kjent med hverandre
  • Hopp & sprell-aktiviteter
  • Lage gudstjeneste
  • Spise god mat
  • Sove i kirka

Dette blir garantert et spennende døgn!

Lys Våken 2023 arrangeres lørdag 2. - søndag 3. desember. 

Arrangør: Voie kirkes trosoppæringsarbeid, Min kirke - Min tro

 

 

 

Tilbake