Lys Våken for 6. klassinger


Hver vinter arrangerer vi Lys Våken for alle 6. klassinger! På programmet står samlinger av ulikt slag, knasende gode måltider og overnatting i kirkerommet.

 

Lys Våken-arrangementet er for barna på 6. trinn. De overnatter i kirka til og med - lørdag til søndag!
"Lys Våken" betyr ikke at barna skal være lys våkne hele natta, men at de skal få være med å høre og oppleve det å være lys våken i forhold til Gud, våre medmennesker og seg selv. 
 


 

Døgnet starter kl. 16:00 lørdag og består av samlinger rundt det Bibelen forteller oss, aktiviteter, sang og dans. Fellesskap med hverandre og underholdning av ulikt slag blir det også. En flott gjeng med ungdommer er med som hjelpeledere, sammen med voksne frivillige og ansatte i menigheten. Gud elsker alle og ønsker å være nær midt i livene våre, om vi er små eller store og hvor enn vi bor på denne jord. Dette er det viktig å være lys våken overfor.

Arrangementet avsluttes med gudstjeneste sammen med hele menigheten søndag kl. 11:00. Her er barna delaktige i mye av det som skjer. Familie og venner til Lys Våken-deltakerne er spesielt velkommen denne dagen!

LYS VÅKEN:

  • Lære mer om å være lys våken overfor Gud, mine medmennesker og meg selv
  • Bli kjent med hverandre
  • Hopp & sprell-aktiviteter
  • Lage gudstjeneste
  • Spise god mat
  • Sove i kirka

Lys Våken 2024 ble arrangert 20. - 21. januar. Dato for neste år kommer. 

Arrangør: Voie kirkes trosoppæringsarbeid, Min kirke - Min tro

 

 

 

Tilbake